Supervision Odense Psykolog

Supervision ved Psykolog i Odense

Fyns Psykologpraksis i Odense tilbyder supervision ved psykolog til både psykologer, relationsbehandlere, terapeuter samt andre faggrupper indenfor sundhedssektoren.

Ethvert arbejde med mennesker kræver supervision, som en nødvendighed til kvalitetssikring og udvikling af faglige kompentencer samt for at undgå udbrændthed og omsorgstræthed i den hjælpende relation/rolle.

Psykolog med speciale i supervision

Begreberne Supervision og Psykolog går hånd i hånd og handler om udvikling af faglige kompentencer gennem refleksion omkring egen praksis. Gennem vores supervisionsforløb opnår du højere kvalitet af dine faglige kompetencer inden for det psykologiske og mellemmenneskelige område.

Psykolog Frans Boeriis er uddannet Specialist og Supervisor. Supervisionsforløb hos Frans bygger videre på allerede eksisterende kvaliteter hos dig som menneske og fagperson, uanset om du er psykolog, relationsbehandler, terapeut eller på anden måde arbejder i den sundhedsfaglige sektor.

Derfor gør vi altid meget ud af at forstå din personlige stil og supplerer med relevante psykologiske redskaber, uansaet om der er tale om individuel supervision eller supervision i gruppe.

Supervision, kurser og workshops i Odense

Supervision, kurser og workshops kan være forskellige måder at udvikle sig fagligt og vi tilbyder forskellige former for supervision, kurser og workshops, alt efter om du leder efter individuel supervision, supervision i en gruppe med dine kolleger eller hvis du f.eks. leder efter workshops og træning af psykologiske og terapeutiske færdigheder i arbejdet med andre mennesker.

Supervision – Fyn eller Jylland?

Supervision foregår ved en psykolog, enten individuelt eller i grupper, og den kan finde sted enten i klinikken i Odense eller ude på arbejdspladserne på rundt omkring på Fyn eller i Jylland. Som psykologer haves særligt fokus på supervision af faggrupper inden for sundhedssektoren og ofte i tværfaglige grupper.

Foruden supervision af psykologer og psykoterapeuter superviserer vi også personale i omsorgs- og plejefagene samt personale i behandlingsrelaterede funktioner, f.eks. i psykiatrisk regi og tilsvarende faggrupper, som har fokus på relationsarbejde, samtaler, samtaleterapi og anden menneskelig relationsbehandling.

Med fokus på grundlæggende principper for, hvordan du bedst muligt indgår i en hjælpende relation, udvikles og styrkes din faglighed.

Supervision ved psykolog i klinikken i Odense tager således afsæt i psykodynamisk og humanistisk psykologi og psykoterapi, hvor det psykodynamiske begrebsapparat og de relationelle terapeutiske stilarter bringes i spil, dvs. du får en masse nye redskaber til at forbedre relationen og kontakten til dig selv og de mennesker, som du hjælper.

Supervision og personlig udvikling

Fyns Psykologpraksis, som er centralt beliggende i Odense, har indgående kompentencer inden for supervision og vi tilbyder supervisionsforløb til faggrupper inden for hele sundhedssektoren – både til udvikling af faglige og personlige kompetencer.

Supervision hjælper dig til at opnå en stærkere faglig profil, uanset om du er psykolog, terapeut, relationsbehandler eller noget helt andet. Under et supervisionsforløb hos Fyns Psykologpraksis vil du også opnå udvikling af dine personlige ressourcer og kompetencer, dvs. at du vil få udvidet både din faglige “værktøjskasse” og din personlige profil. Sidstnævnte er en bonus som de fleste er meget glade for og ikke havde forventet på forhånd.

Supervisionsforløbene ved psykolog i Odense handler om at bygge videre på allerede eksisterende kvaliteter i din faglige profil. Således skærpes og forfines dit individuelle præg, noget som vi alle har med os ind i den hjælpende relation, og som gør os til unikke behandlere med hver vores individuelle kvaliteter.

Supervision på din psykologfaglighed

Med mere end 10 års erfaring indenfor behandling af klienter med almenpsykologiske samt psykiatriske problemstillinger, tilbyder Psykolog Frans Boeriis supervision til kommende samt nye psykologer (herunder psykologistuderende og nyuddannede psykologer) samt psykologer på vej mod autorisation og specialistniveau.

Frans Boeriis er uddannet Cand.Psych (Psykolog) fra Aarhus Universitet, autoriseret ved Psykolognævnet samt uddannet Specialist og Supervisor i psykoterapi med voksne ved Dansk Psykologforening. Desuden samarbejder Frans med Syddansk Universitet og har tidligere fungeret som praktikvejleder for kommende psykologer i en længere årrække. Hans virke som praktikvejleder  har skabt en solid erfaring med supervision og oplæring af psykologistuderende inden for det samtaleterapeutiske felt.

Hos Fyns Psykologpraksis får kommende og nyuddannede psykologer således mulighed for at opøve terapeutiske færdigheder under supervision og mesterlære, således at de nye psykologer står fagligt styrket, når den teoretiske uddannelse er veloverstået og de første psykologfaglige jobs skal indtages.

Supervision, kurser og workshops i Odense

Individuel supervision giver mulighed for fordybelse på et personligt plan, hvis du ønsker det, mens gruppesupervision giver mulighed for fælles faglig sparring, læring og inspiration. Din personlige proces har betydning for, hvilken type supervision du får det største udbytte af.

Fyns Psykologpraksis tilbyder gruppesupervision såvel som kurser indenfor det samtaleterapeutiske felt, hvor kommende og nye psykologer kan tilegne sig grundlæggende terapeutiske færdigheder, så de er klædt godt på til det terapeutiske virke som psykolog.

Søger du efter en psykolog til din næste supervision eller ønsker du psykoterapitræning via kurser og workshops, så ring eller skriv helt uforpligtende til klinikken i Odense. Vi har klinik i det idylliske Skibhuskvarter, hvor du er altid velkommen til at kontakte os med henblik på en snak om et potentielt supervisions- eller kursusforløb.

Supervision Odense Psykolog

Kurser & Workshops ved Psykolog i Odense

– en essentiel faktor!

Supervision, kurser og workshops er en essentiel faktor for enhver psykolog, terapeut og relationsbehandler, som vil sikre sin faglige udvikling og fastholde et højt fagligt niveau. Det kan anskues som en kvalitetssikring af det psykologfaglige arbejde og denne efteruddannelse kan udforme sig på mange forskellige måder.

Fyns Psykologpraksis hjælper kommende og nye psykologer med psykoterapitræning samt opøvelse af terapeutiske færdigheder gennem supervisions- og kursusforløb, hvor teori og praksis kombineres gennem gennem praksisnære workshops.

Klinikken holder løbende disse kurser for kommende og nye psykologer, terapeuter og andre relationsbehandlere, så kontakt os uforpligtende og hør nærmere om, hvornår næste forløb kursus igangsættes.

Kontakt os uforpligtende:

Telefon +45 50 48 46 14
Mail: kontakt@fynspsykologpraksis.dk

Erfaringer fra en kommende psykolog

Min oplevelse som supervisand ved Fyns Psykologpraksis i Odense, med Frans Boeriis som supervisor, er yderst positiv.

Jeg føler mig respekteret og mødt i den unikke og specifikke situation, jeg befinder mig i, hver gang jeg har en ny klient. Dette er guld værd, da man let kan føle sig blottet, hvis ikke man bliver mødt ordentligt af sin supervisor.

Jeg har igennem supervisionen yderligere fået øjnene op for, hvor angstprovokerende det kan være for klienterne at sidde i en lignende situation, hvor man åbner op for de emner, der kan føles usikre, eller hvor man kan have behov for hjælp til at opnå større indsigt.

Ved at blive mødt med empati, åbenhed og nysgerrighed af min supervisor, indser jeg vigtigheden og effekten af dette i den terapeutiske relation, som grundlæggende kan afhjælpe de ængstelige aspekter ved egen sårbarhed, når man viser sine usikkerheder. Det er blevet tydeligt, hvor vigtigt det er, at klienterne modtager samme mellemmenneskelige kontakt, som jeg modtager af min supervisor. Endvidere indser jeg, hvor givende det er for min egen udviklingsproces, at modtage denne sparring på vejen til at blive en bedre terapeut.

Det vigtigste i mine øjne

Supervisionen er, i mine øjne, enormt vigtig, da jeg får tid og mulighed for at dykke ned i specifikke problemstillinger. Dette kan være alt lige fra, hvordan jeg bedst håndterer en af mine klienters problematikker eller arbejdet med mig selv i den terapeutiske relation med mine klienter. At min supervisor ovenikøbet er villig til at dele egne erfaringer og synspunkter, der kan relatere sig til det specifikke emne, jeg har taget med på supervisionen, styrker kun min læring og udvikling endnu mere, noget jeg virkelig værdsætter.

Helt grundlæggende er min oplevelse som supervisand i klinikken meget positiv. Det trygge og åbne miljø sammensat med Frans’ store ekspertise, både inden for terapi og som supervisor, er med til at gøre, at man føler sig 100% tryg og villig til gå ind i dette samarbejde og komme klogere og mere styrket ud på den anden side.

Cecilie Valentin Thorngreen, stud.cand.psych.
Praktikant ved Fyns Psykologpraksis i 2018

Kursus i terapeutiske færdigheder

På et kursus omkring terapeutiske færdigheder ved Fyns Psykologpraksis opnår den nye terrapeut indsigt i både personlige og faglige udviklingsprocesser, som foregår  under små træningssessions med tilhørende teoretiske oplæg. Den faglige sparring, som finder sted i dette praksisnære supervisionsrum, sker ud fra en faglig referencerammer med forankring i erfaringsbaseret viden. Således bygges der bro mellem solid grundforskning og praksisnære scenarier, som den kommende behandler vil møde i jobbet som psykolog, behandler eller terapeut.

På den måde vil indholdet varieres og tilpasses den enkelte kursist og handle om alt fra casesupervision til udvikling af egen terapeutiske stilart, mens der meget ofte også vil foregå et stykke personligt udviklingsarbejde. Således kan egenterapeutiske øvelser være involveret. Denne kombination er et godt supplement til den meget teoretiske forståelse af terapien, som kommende og nye psykologer, terapeuter og behandlere ofte har med sig fra studiet. Således kan disse praksisnære øvelser hjælpe supervisanden/kursusdeltageren med at udvikle sig i forhold til egne “blinde pletter” i en praksisnær kontekst.

Praksisnære workshops

Workshops er ofte en del af den praksisbaserede læring under kursusforløbene og kan være et effektivt redskab til at højne kvaliteten af egen faglighed, herunder blandt andet ved at blive inspireret og tage ved lære af egne såvel som medsupervisandernes udfordringer og udviklingsprocesser.

Ved Fyns Psykologpraksis arbejder vi med både individuel supervision, gruppesupervision samt træningsgrupper på kursusdagene, hvilket har en rigtig god effekt på evnen til at koble teori og praksis sammen. Erfaringsbaseret læring i grupper fra to til tolv personer er vores typiske modeller, men det anbefalede antal deltagere i en gruppe afhænger af både målgruppe, form og formål.

Psykolog Frans Boeriis, som er specialist i psykoterapi med voksne samt supervisoruddannet, yder supervision og egenterapi/personligt udviklingsarbejde til psykologistuderende, nyuddannede psykologer samt andre relationsbehandlere på disse kursusdage. Dagene er skræddersyet til at opbygge terapeutiske færdigheder hos den kommende eller nyuddannede. På den måde sikres et solidt fundament for et kommende virke som færdiguddannet psykolog/behandler, hvilket en lang række nyuddannede allerede har haft stor gavn af. Vil du vide mere, så kontakt os uforpligtende og hør nærmere.