Supervision Odense Psykolog

Supervision i Odense, Fyn og Jylland

Fyns Psykologpraksis tilbyder supervision til både kommende og nye psykologer, relationsbehandlere, psykoterapeuter samt andre faggrupper indenfor sundhedssektoren. Vi kan hjælpe med supervision i Odense, men dækker også hele Fyn og Jylland.

Hvad er supervision?

Supervision handler kort og godt om faglig udvikling. Supervision handler også om at understøtte og “booste” faglige og personlige udviklingsprocesser. Gennem vores supervisioner opnår du højere kvalitet omkring dine faglige kompetencer inden for det psykologiske felt og undgår udbrændthed og fastlåsthed som behandler.

Psykolog med speciale i supervision

Chefpsykolog Frans Boeriis er uddannet Specialist og Supervisor i Psykoterapi med særlig interesse for supervision.

I supervision bygges videre på allerede eksisterende kvaliteter hos dig som psykolog/relationsbehandler/terapeut. Derfor gør vi meget ud af at forstå din personlige stil og supplerer med relevante psykologiske og psykoterapeutiske redskaber.

Individuel eller i gruppe?

Vi tilbyder både individuel supervision samt gruppesupervision, hvilket kan finde sted enten i klinikken i Odense eller ude på arbejdspladserne rundt om på Fyn og i Jylland. Vi har særligt fokus på supervision af faggrupper inden for den offentlige sundhedssektor og relationsbehandlere i den private sektor.

Individuel supervision giver mulighed for fordybelse på et personligt plan, hvis du ønsker det, mens gruppesupervision giver mulighed for fælles faglig sparring, læring og inspiration mellem flere fagpersoner. Din personlige proces har betydning for, hvilken type supervision du får det største udbytte af.

Hvem modtager supervision?

Foruden supervision af psykologer og terapeuter superviserer vi også personale i omsorgs- og plejefag samt personale i behandlingsrelaterede funktioner, f.eks. i psykiatrisk regi og tilsvarende faggrupper, som har fokus på relationsarbejde, samtaler, samtaleterapi og anden menneskelig relationsbehandling.

Supervisionsforløb ved Fyns Psykologpraksis tager afsæt i psykodynamisk og humanistisk psykologi og psykoterapi, hvor det psykodynamiske begrebsapparat og de relationelle terapeutiske stilarter ved en given behandlingskontekst bringes i spil.

Med fokus på grundlæggende principper for, hvordan du bedst muligt indgår i en hjælpende relation, udvikles og styrkes din faglighed.

Personlig udvikling som en bonus!

Supervision hjælper dig til at opnå en stærkere faglig profil, uanset om du er psykolog, terapeut, relationsbehandler eller noget helt andet. Du undgår samtidig at brænde ud og miste overblikket og lysten til dit fag, fordi supervisionen hjælper dig til at forebygge omsorgstræthed.

Under et supervisionsforløb vil du dog også opleve udvikling af dine personlige ressourcer og kompetencer, og du vil få udvidet både din faglige “værktøjskasse” samtidig med at din personlige profil styrkes.

Supervision handler om at bygge videre på allerede eksisterende kvaliteter ved din faglige og/eller personlige udvikling. Således skærpes og forfines dit individuelle præg, som vi alle har med os ind i den hjælpende relation, og du styrkes i udvikling af dine individuelle kvaliteter.

På den måde handler supervision også rigtig meget om faglig facilitering af lærings- og udviklingsprocesser og foregår igennem aktionslæring, hvor du med udgangspunkt i dit eget, får trænet forskellige terapeutiske redskaber og terapeutiske greb.

Gennem vores supervisionsforløb opnår du højere kvalitet af i faglige kompetencer inden for det psykologiske og psykoterapeutiske felt – både via udvikling af faglige såvel som personlige kompetencer.

Styrk din psykologfaglighed

Med mere end 10 års erfaring indenfor behandling af klienter med almenpsykologiske samt psykiatriske problemstillinger, tilbyder Psykolog Frans Boeriis supervision til kommende samt nye psykologer (herunder psykologistuderende) samt psykologer på vej mod autorisation og specialistniveau.

Frans Boeriis er uddannet Cand.Psych (Psykolog) fra Aarhus Universitet, autoriseret ved Psykolognævnet samt uddannet Specialist og Supervisor i psykoterapi med voksne ved Dansk Psykologforening. Desuden samarbejder Frans med Syddansk Universitet og tilbyder psykologistuderende studierelevante jobmuligheder i klinikken i Odense.

Frans har fungeret som praktikvejleder igennem en læn gere årrække og har skabt en solid erfaring med supervisionsforløb og oplæring af psykologistuderende inden for det samtaleterapeutiske felt.

Hos Fyns Psykologpraksis får kommende og nye psykologer muligheden for at opøve terapeutiske færdigheder under sunde praksisnære og psykoterapibaserede faglige rammer, således at du som kommende psykolog står klar og styrket i din faglige profil, når den teoretiske uddannelse er veloverstået.

Supervision er en kernebetingelse i dit faglige virke!

Supervision er essentielt for din faglige udvikling og dit vedvarende velbefindende i rollen som behandler.

Derfor har alle psykologer, terapeuter og andre relationsbehandlere også brug for vedvarende faglig sparring og udvikling.

Uden supervision vil din faglighed stagnere og risikoen for udbrændthed og omsorgstræthed øges markant. Derfor er supervision vigtig som en løbende del af dit faglige virke, og det er vigtigt at forebygge omsorgstrætheden, som er et uundgåeligt vilkår i det hjælpende fag.

På den måde handler supervision også rigtig meget om faglig facilitering af lærings- og udviklingsprocesser og foregår igennem aktionslæring, hvor du med udgangspunkt i dit eget faglige ståsted får trænet forskellige terapeutiske redskaber og terapeutiske “greb”.

Igennem et supervisionsforløb hos Fyns Psykologpraksis opnår du højere kvalitet omkring dine faglige kompetencer inden for det psykologiske og psykoterapeutiske felt, og du vil opleve udvikling både på det faglige og personlige niveau.

Søger du efter en psykolog til dit kommende supervisionsforløb, så ring eller skriv til os helt uforpligtende og hør nærmere om mulighederne. Vi har klinik i det idylliske Skibhuskvarter i Odense, hvor du er altid velkommen til at kontakte os med henblik på en uforpligtende snak omkring et potentielt supervisionsforløb.

Leder du efter en ny supervisor eller psykolog i Odense?

Hvis du leder efter en ny supervisor til dig selv eller til dit team, så er der lige nu muligheder for et forløb ved Psykolog Frans Boeriis, som er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.

Du kan få supervision på det sundhedsfaglige område i relationsarbejdet med andre mennesker, uanset om du er psykolog, psykologisk konsulent, psykoterapeut, sygeplejerske, SOSU assistent, fysioterapeut, ergoterapeut, coach eller noget helt andet – så længe dit arbejde drejer sig som relationsarbejdet med andre mennesker, så kan vi hjælpe dig i din faglige udvikling.

Kontakt Psykolog Frans Boeriis i klinikken, Fyns Psykologpraksis, i Odense C og hør nærmere om, hvordan supervision kan foregå og skræddersyes til dig og din profession.

Kontakt os helt uforpligtende

Kontakt vores supervisor i Odense!

Du er meget velkommen til at kontakte psykologerne i klinikken pr. telefon eller mail, hvis du er interesseret i at høre mere eller har spørgsmål til et eventuelt supervisionforløb.

Supervision i Odense og på Fyn

Kontakt os hvis du leder efter supervision i Odense eller på Fyn